امیر، یک فرد ۳۵ ساله، به دلیل فعالیت‌های روزمره و کارهای سنگینی که انجام می‌دهد، با مشکل درد کمر مواجه شده است. پس از مشاوره با پزشک خود و انجام آزمایشات مورد نیاز، تشخیص دیسک کمر دریافت کرده است.امیر با اطلاعاتی که از پزشک خود دریافت کرده، تصمیم می‌گیرد برخی از روش‌های درمانی را در خانه امتحان کند.

درمان دیسک کمر در منزل

"امیر، یک فرد ۳۵ ساله، به دلیل فعالیت‌های روزمره و کارهای سنگینی که انجام می‌دهد، با مشکل درد کمر مواجه شده است. پس از مشاوره با پزشک خود و انجام ...