نرخ ویزیت پزشکان در سال ۱۴۰۱

 Your browser does not support the video element. هیئت وزیران تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ در بخش‌های مختلف را جهت اجرایی شدن اعلام و ابلاغ کرد. به ...