طغیان ویروس جدید و ناشناخته

به گزارش بانک پزشکان به نقل از روزنامه آرمان ملی، بنا به طبیعت ذاتی، مشتاق به لمس اشیا و لوازم هستند. بنابراین سیستم ایمنی‌شان در برابر ویروس و میکروب‌ها آسیب ...