درمان وسواس فکری بدون دارو

بهترین روش‌ هایی که جهت درمان‌ این اختلال در کلینیک‌ های روانشناسی به کار می‌رود روش شناختی رفتاری و روان پویشی است. درمان روان پویشی به درمان کامل بیماری می‌پردازد ...