خطرات مرگبار ورزش در هوای گرم

به گزارش بانک پزشکان به نقل از بهداشت نیوز، یک کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ساعت یازده صبح تا سه بعد از ظهر را یکی از خطرناک ترین زمان‌ها برای ورزش ...