افزایش “نزدیک بینی” در کودکان

عضو هیات مدیره انجمن اپتومتری ایران نسبت به افزایش نزدیک بینی در کودکان و نوجوانان به دلیل کم تحرکی، خانه نشینی و استفاده زیاد از وسایل رایانه‌ای هشدار داد. به ...

در حالی که سن معمولی برای نزدیک بینی بینی کودکان هشت تا ۱۲ سالگی است کودکان در سنین پایین‌تر نزدیک بین می‌شوند. هر چه کودک زودتر به نزدیک بینی مبتلا شود احتمال این که در بزرگسالی به نزدیک بینی شدید مبتلا شود

چرا نزدیک‌بینی در حال افزایش است؟

در حالی که سن معمولی برای نزدیک بینی بینی کودکان هشت تا ۱۲ سالگی است کودکان در سنین پایین‌تر نزدیک بین می‌شوند. هر چه کودک زودتر به نزدیک بینی مبتلا ...