لیست مواد غذایی مفید و مضر برای میگرن

در اینجا به طور فهرست‌ وار به برخی مواد غذایی که ممکن است سبب ایجاد و یا تشدید سردردها، به‌ویژه میگرن شوند، اشاره می‌کنیم. به گزارش بانک پزشکان به نقل ...