مقاومت آنتی‌بیوتیکی و خطر مرگ‌هایی جهانی

آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند نجات‌بخش باشند، اما اگر به صورت نادرست از آن‌ها استفاده شود، ممکن است عوارض جانبی ایجاد کرده و منجر به مقاومت آنتی‌بیوتیکی یا مقاومت میکروبی شوند. به گزارش ...