سلامت دندان کودکان یکی از موارد بسیار مهمی است که معمولا کمتر به آن توجه می‌شود. در حقیقت فقط مسواک زدن مهم نیست بلکه درست مسواک زدن اهمیت بیشتری دارد. در ادامه روش صحیح مسواک زدن کودکان 1 تا8 سال را مرور می‌کنیم.

مسواک زدن کودکان از یک تا ۸ سالگی

سلامت دندان کودکان یکی از موارد بسیار مهمی است که معمولا کمتر به آن توجه می‌شود. در حقیقت فقط مسواک زدن مهم نیست بلکه درست مسواک زدن اهمیت بیشتری دارد. ...

آموزش مسواک زدن به کودک نوپا

آموختن نحوه ی صحیح مسواک زدن به کودکان نوپا ممکن است کمی دشوار به نظر برسد اما کمی نیاز به صبوری و حمایت شما دارد. به گزارش بانک پزشکان به ...