به گفته یک متخصص فیزیولوژی، عدس مزاج سرد و خشکی دارد و مصرف غذاهای حاوی عدس در فصول گرم سال به ویژه برای گرم‌مزاجان توصیه می‌شود.

عدس پلو و عدسی، غذاهایی مناسب برای فصل گرما

به گفته یک متخصص فیزیولوژی، عدس مزاج سرد و خشکی دارد و مصرف غذاهای حاوی عدس در فصول گرم سال به ویژه برای گرم‌مزاجان توصیه می‌شود. به گزارش بانک پزشکان ...