نتایج گسترده‌ترین مطالعه ژنی جهان منتشر شده است که تقریباً تمام گونه‌های ژنتیکی را نشان می‌دهد که بر قد افراد تأثیر می‌گذارد.

معمای ژنتیکی قد حل شد

نتایج گسترده‌ترین مطالعه ژنی جهان منتشر شده است که تقریباً تمام گونه‌های ژنتیکی را نشان می‌دهد که بر قد افراد تأثیر می‌گذارد.   به گزارش بانک پزشکان؛ این مطالعه شامل ...