فیزیوتراپی به بهبود عوارض کرونا کمک می کند

عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، در خصوص نقش توانبخشی در درمان عوارض کرونا، گفت: فیزیوتراپی به بهبود عوارض کرونا کمک می کند. به گزارش بانک پزشکان ...