روزه‌داری از لحاظ علم پزشکی

علی‌ رغم اینکه اخیرا روزه‌ داری در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده است، روزه گرفتن عملی است که قدمت آن به قرن‌ها پیش بازمی‌گردد و در بسیاری از فرهنگ‌ها ...