سالم ماندن، اجتناب از دود سیگار و آلرژن‌های رایج و مرطوب نگه داشتن سینوس‌ها می‌تواند به شما در جلوگیری از عفونت سینوسی کمک کند.

درمان های خانگی برای پیشگیری از عفونت های سینوسی

سالم ماندن، اجتناب از دود سیگار و آلرژن‌های رایج و مرطوب نگه داشتن سینوس‌ها می‌تواند به شما در جلوگیری از عفونت سینوسی کمک کند. به گزارش بانک پزشکان به نقل ...