آیا فلوکستین تنها یک داروی ضدافسردگی ست؟!

فلوکستین برای چه بیماری هایی تجویز می شود؟ فلوکستین برای درمان افسردگی، اختلال وسواس فکری-اجباری (OCD)، پرخوری عصبی، اختلال نارسایی پیش از قاعدگی (PMDD) و اختلال هراس، وسواس جبری ، ...