سیاتیک چیست؟

سیاتیک چیست؟ سیاتیک به درد ناشی از عصب سیاتیک گفته می‌‌شود. عصب سیاتیک مسئول انتقال پیام‌ها از مغز به نخاع و سپس به پاها است. این درد معمولاً به صورت ...