به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایسنا، نتایج یک مطالعه نشان می دهد که سویه اُمیکرون علائم متفاوتی از سویه دلتا ایجاد می کند.

اُمیکرون علائم متفاوتی از سویه دلتا ایجاد می کند

به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایسنا، نتایج یک مطالعه نشان می دهد که سویه اُمیکرون علائم متفاوتی از سویه دلتا ایجاد می کند. یافته ها حاکی از آن ...