مواجهه طولانی مدت با رادون و سرطان ریه

به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایسنا، تحقیقی که توسط دانشگاه کالیفرنیا، ایروین آمریکا انجام شد، رابطه قوی بین قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض سطوح کم رادون و سرطان ...