زنجبیل یک نوع ادویه گرمابخش حاویِ ترکیبی با عنوانِ جینجرول است که ریشه فوایدِ عمیقِ زنجبیل برای سلامتی در همین ماده نهفته است. جینجرول بدن را به‌سرعت گرم می‌کند و فوراً عفونت‌های رایج را تسکین می‌دهد.

فواید زمستانی زنجبیل؛ چگونه آن را مصرف کنیم؟

زنجبیل یک نوع ادویه گرمابخش حاویِ ترکیبی با عنوانِ جینجرول است که ریشه فوایدِ عمیقِ زنجبیل برای سلامتی در همین ماده نهفته است. جینجرول بدن را به‌سرعت گرم می‌کند و ...