زایمان طبیعی بهتر است یا سزارین؟

به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایسنا، تمایل به عمل سزارین و بالا رفتن آمار آن موجب شد که طرح برنامه ترویج زایمان طبیعی تحول نظام سلامت مطرح و ...