مشکلات احتمالی ازدواج درونگراها با برون گراها

ما در فرهنگی زندگی می‌کنیم که اغلب تصور می‌شود که برون‌گراها در زندگی بهترین عملکرد رادارند و درون‌گراها نقطه‌ضعف‌هایی دارند که سد راه پیشرفتشان شده است؛ آیا چنین تصوری درست ...

این افراد سیستم ایمنی قدرتمندی دارند

محققان دریافتند که ۲ ویژگی شخصیتی افراد با داشتن سیستم ایمنی قوی‌تر آنان مرتبط است. به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایسنا از سایکولوژی، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد افراد ...