داروی معجزه آسای کرونا از راه رسید

به گزارش بانک پزشکان، یک داروی جدید کرونا می تواند برای بیماران بستری شده با کووید19 در بیمارستان چیزی نزدیک به معجزه باشد و به نجات بحرانی ترین موارد کمک ...