آیین معرفی چهره سال دارویی همراه با برگزاری نشست پایان سال رسانه تخصصی دوشنبه های دارویی انجام شد و در این نشست دکتر محمد عبده زاده، رئیس کنون سندیکای تولیدکنندگان دارو به عنوان چهره سال دارویی معرفی شدند.

چهره سال صنعت داروسازی معرفی شد

آیین معرفی چهره سال دارویی همراه با برگزاری نشست پایان سال رسانه تخصصی دوشنبه های دارویی انجام شد و در این نشست دکتر محمد عبده زاده، رئیس کنون سندیکای تولیدکنندگان ...

معرفی برترین شرکت‌های داروسازی ایران صنعت داروسازی یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین صنایعی است که در تمام دنیا وجود دارد. شرکت‌های فعال در این حوزه، وظیفه تحقیق و تولید دارو را بر عهده دارند. شرکت...

معرفی برترین شرکت‌های داروسازی ایران

صنعت داروسازی یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین صنایعی است که در تمام دنیا وجود دارد. شرکت‌های فعال در این حوزه، وظیفه تحقیق و تولید دارو را بر عهده دارند. شرکت‌های ...