چرا نوجوانان به خود آسیب می زنند؟

صدمه به خود را خودآزاری، خودآزاری، خودزنی، خودآزاری عمدی، رفتار پارا خودکشی و خودآزاری غیرخودکشی نیز می‌گویند. صدمه به خود چیست؟ به گزارش بانک پزشکان به نقل از هلث،صدمه به ...