۵ فایده عادت به خوردن کرفس

کرفس منبع غنی از ویتامینK محسوب می‌شود که این ویتامین نقش اساسی در انعقاد خون دارد. یک پیمانه کرفس خرد شده می‌تواند 30 درصد نیاز روزانه به این ویتامین را ...