هویج پخته بهتر است یا خام؟

بر اساس گزارشی که در مجله کشاورزی و شیمی مواد غذایی منتشر شد، هویج زمانی که آب پز یا بخارپز می شود نسبت به زمانی که خام خورده شود، آنتی ...