برچسب زدن به کودکان ممنوع

به گزارش بانک پزشکان به نقل از روزنامه همشهری، حس مثبت یا منفی که کودکان از برچسب‌هایی که از سوی خانواده و اطرافیان به آنها زده می‌شود، ‌دریافت می‌کنند ممکن ...