شاخص توده بدنی چیست؟

شاخص توده بدنی چیست؟ شاخص توده بدنی یا شاخص کوتله یا بی ام آی BMI (body mass index) سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است. در واقع ...