ترکیب دلتا و اومیکرون سرآغاز چیست؟

دکتر ماریا ون کخوف، یکی از مدیران سازمان بهداشت جهانی، گفت: دانشمندان از این نوترکیب آگاه هستند که مشخص شده ترکیبی از دلتا AY.۴ و امیکرون BA.۱ است. وی افزود: ...