پیچ خوردگی تخمدان یک بیماری نادر اما جدی است که عمدتاً خانم ها در سنین باروری (15 تا 45 سال) را تحت تأثیر قرار می دهد.

علت پیچ خوردگی تخمدان و راه درمان آن

پیچ خوردگی تخمدان یک بیماری نادر اما جدی است که عمدتاً خانم ها در سنین باروری (15 تا 45 سال) را تحت تأثیر قرار می دهد. به گزارش بانک پزشکان ...