ساخت داروی ایدز و تبخال به کمک مخاط گاوی

یافته های جدید محققان نشان می دهد مخاط گاو ممکن است ابزاری مخفی برای کنترل گسترش عفونت های ویروسی مقاربتی باشد. این ماده ساخته شده می تواند تا حد قابل ...