بوتکمپ پروژه محور هوش مصنوعی در سلامت bioneers

دانشگاه علوم پزشکی ایران و استارتاپ استودیو AIMedic  ، بوتکمپ پروژه محور هوش مصنوعی در سلامت bioneers را برگزار  خواهد کرد. این بوتکمپ دارای بیش از ۸۰ ساعت آموزش مستقیم ،  ۴۰ ...