رییس گروه بانک خون بند ناف و سلول‌های بنیادی سازمان انتقال خون با بیان اینکه تعداد ۴۲۰۰ واحد خون بندناف در بانک خون سازمان انتقال خون نگهداری می‌شود، گفت: بانک خون بندناف سازمان انتقال خون ایران عام المنفعه بوده و هیچ­‌گونه هزینه‌ای برای اهداکننده و دریافت کننده یعنی بیماران کاندید پیوند، ندارد.

زباله بیولوژیکی که زندگی می‌بخشد/ ذخیره ۴۲۰۰ واحد خون بندناف در انتقال خون

رییس گروه بانک خون بند ناف و سلول‌های بنیادی سازمان انتقال خون با بیان اینکه تعداد ۴۲۰۰ واحد خون بندناف در بانک خون سازمان انتقال خون نگهداری می‌شود، گفت: بانک ...