بیماری SMA قابل درمان شده است

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بیماری SMA با داروهایی که برای آن ساخته اند، قابل درمان شده است. به گزارش بانک پزشکان به نقل از مهر، شهریار ...