جذب سرمایه استارت‌‌آپ رستک از شرکت سرمایه‌گذاری کران استارت‌آپ رستک ارائه‌دهنده راهکارهای مبتنی بر داده جهت بهبود عملیاتی و افزایش شاخص‌های بهره‌وری بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی ...

جذب سرمایه استارت‌‌آپ رستک از شرکت سرمایه‌گذاری کران

استارت‌آپ رستک ارائه‌دهنده راهکارهای مبتنی بر داده جهت بهبود عملیاتی و افزایش شاخص‌های بهره‌وری بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی است. خدمات کاربردی همچون مستندسازی اسناد درمانی بیماران، مدیریت وظایف کارکنان، ...

بوتکمپ پروژه محور هوش مصنوعی در سلامت bioneers

دانشگاه علوم پزشکی ایران و استارتاپ استودیو AIMedic  ، بوتکمپ پروژه محور هوش مصنوعی در سلامت bioneers را برگزار  خواهد کرد. این بوتکمپ دارای بیش از ۸۰ ساعت آموزش مستقیم ،  ۴۰ ...