آخرین وضعیت « سرخک » در ایران

به گزارش بانک پزشکان به نقل از ایسنا، دکتر محسن زهرایی با اشاره به اینکه بیماری سرخک در یک نقطه محدود نخواهد ماند، گفت: این بیماری سرخک بسیار مسری است ...