آسپیرین برای چه کسانی خطر دارد؟

به گزارش بانک پزشکان به نقل از فرادید، قرص آسپیرین، به عنوان یک مسکن خفیف درد، یکی از شناخته شده‌ترین داروها در سراسر جهان است. اما نتیجه‌ی یک تحقیق که ...