انواع مختلف آزمایش های تیروئید

پزشکان ممکن است یک یا چند آزمایش خون را برای بررسی عملکرد تیروئید شما تجویز کنند. آزمایشات ممکن است شامل تست های هورمون محرک تیروئید (TSH)، T4، T3 و آنتی ...