دلیل آروغ زدن زیاد چیست؟

آروغ زدن بعد از غذا خوردن باعث آرام شدن دستگاه گوارش می شود، اما آروغ زدن زیاد نشانه وجود مشکل است که باید جدی گرفته شود. به گزارش بانک پزشکان به ...