خطرات نوشیدن آب سرد برای سلامتی

نوشیدن آب سرد در گرمای تابستان نه تنها می تواند باعث درد گلو شود، بلکه مضرات بسیار زیاد دیگری را نیز متوجه سلامتی می‌کند. به گزارش بانک پزشکان به نقل ...