پرسش و پاسخ پزشکی

پرسش و پاسخ پزشکی

پرسش و پاسخ پزشکی

پرسش و پاسخ پزشکیموضوع: امکان بارداری
فیلتر:همه سوالات پاسخ داده نشده
امکان بارداری با برخورد دست آغشته به منی
Dr. Kaviani پاسخ ۵۲ سال قبل  • 
۱۸۵۶۸ نمایش۰ پاسخ-۱۷ امتیاز