پایانی بر افسانه نوشیدن هشت لیوان آب در روز - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
پایانی بر افسانه نوشیدن هشت لیوان آب در روز

بسیاری از افراد باور دارند باید در شبانه روز هشت لیوان آب نوشید. نکته جالب توجه این است که پژوهشگران می گویند دقیقاً مشخص نیست که این افسانه از کجا آمده است،ولی بر اساس مطالعات و شواهد این ادعا تا حد زیادی رد شده است.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از سیناپرس، بدن انسان برای زنده ماندن و فعالیت به آب نیاز دارد و برای ارائه تخمین دقیق تری از میزان نیاز واقعی ما به آب، یک مطالعه جدید بیش از ۵۶۰۰ نفر در تمام سنین را از ۲۶ کشور در سراسر جهان انتخاب کرد.

محققان به شرکت کنندگان ۱۰۰ میلی لیتر آب غنی شده با ۵ درصد آب دارای برچسب مضاعف دادند. آب دارای برچسب مضاعف اغلب برای آزمایشات متابولیسم استفاده می شود، زیرا راهی برای ردیابی سرعت حرکت مواد شیمیایی در بدن را فراهم می کند.

این نوع آب حاوی ایزوتوپ های غیر معمول هیدروژن به نام دوتریوم است. آنها دارای یک نوترون اضافی در هسته خود هستند و اتم های منفرد را دو برابر سنگین تر از یک اتم هیدروژن معمولی می کند که فقط یک پروتون داشته و نوترون ندارد.

گفتنی است، آب سنگین حاصل از این شرایط که ۱۰ درصد سنگین تر از آب معمولی است، در مقادیر کم بی خطر است. برای برچسب گذاری مضاعف، این آب سنگین با آب حاوی ایزوتوپ اکسیژن به نام اکسیژن-۱۸ که دارای ۸ پروتون و ۱۰ نوترون در داخل هر اتم است، مخلوط می شود. این یک نوع پایدار و طبیعی از اکسیژن است که ۰.۲ درصد از هوایی که تنفس می کنیم را تشکیل می دهد.

اگر میزان دفع کردن ایزوتوپ های پایدار توسط یک فرد از طریق ادرار در طول یک هفته را اندازه گیری کنید، ایزوتوپ هیدروژن می تواند به شما بگوید که بدن آن فرد چقدر آب را جایگزین می کند و حذف ایزوتوپ اکسیژن می تواند به ما بگوید که چقدر کالری در بدن وی مصرف شده است.

نتایج این مطالعه جدید نشان می دهد که مصرف روزانه آب با موارد متعددی مانند سن، جنسیت، سطح فعالیت و آب و هوا ارتباط داشته و در افراد مختلف بسیار متفاوت است. این مطالعه جدید به وضوح نشان می دهد که تجویز نوشیدن یک اندازه خاص از آب برای همه افراد مناسب نیست و پیشنهاد رایج که باید هشت لیوان آب در روز بنوشیم (۲ لیتر) با شواهد علمی پشتیبانی نمی شود.

بررسی های این تیم مطالعاتی نشان داد: سرعت گردش آب در مردان ۲۰ تا ۳۰ ساله و در زنان ۲۰ تا ۵۵ ساله بیشتر بوده و پس از ۴۰ سالگی در مردان و بعد از ۶۵ سالگی در زنان کاهش یافت.

نوزادان تازه متولد شده بیشترین گردش آب را به عنوان درصد کل آب موجود در بدن خود داشتند که هر روز جایگزین حدود ۲۸ درصد می شود. گفتنی است در شرایط مشابه، مردان روزانه حدود نیم لیتر بیشتر از زنان آب مصرف می کنند.

به عنوان مثال، یک مرد ۲۰ ساله که ورزشکار نیست، ۷۰ کیلوگرم وزن دارد و در یک کشور توسعه یافته در سطح دریا با ۵۰ درصد رطوبت و میانگین دمای هوا ۱۰ درجه سانتیگراد زندگی می کند، گردش آبی در حدود ۳.۲ لیتر در روز خواهد داشت در حالی که یک زن غیر ورزشکار هم سن و سال وی که در همین مکان زندگی می کند، گردش آبی در حدود ۲.۷ لیتر در روز دارد.

در این میان مصرف انرژی بیشتر با گردش آب بیشتر همراه بوده و به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن اضافی، گردش آب ۰.۷ لیتر در روز افزایش می یابد. در نقطه مقابل افزایش ۵۰ درصدی رطوبت مصرف آب را ۰.۳ لیتر افزایش می دهد.

برخی از افراد در این مطالعه گردش آب بسیار بالایی داشتند: ۱۳ زن که بیش از ۷ لیتر در روز مصرف می کردند، ورزشکار یا باردار بودند یا آب و هوای گرم را تجربه می کردند و ۹ مرد که بیش از ۱۰ لیتر در روز مصرف می کردند عمدتا شامل افراد بسیار فعال، ورزشکاران یا کارگران مقیم جنگل های آمازون در اکوادور بودند.

باید توجه داشت افرادی که در کشورهای توسعه ‌یافته و در محیط‌ های سرپوشیده با دمای تحت کنترل زندگی می ‌کنند، نسبت به افرادی که به عنوان کارگران یدی یا شکارچی در کشورهای در حال توسعه کار می‌کنند، گردش آب کمتری دارند. شرح کامل این مطالعات در آخرین شماره مجله تخصصی Science منتشر شده است.