ابلاغ بسته‌های خدمات و مراقبت های پرستاری سال 1401 - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
ابلاغ بسته‌های خدمات و مراقبت های پرستاری سال 1401

ابلاغ مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ هیات وزیران درخصوص ” تعرفه گذاری بسته خدمات و مراقبت های پرستاری” جهت اجرا در مراکز درمانی طی نامه شماره ۲۱۲۷۶  مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

ابلاغ بسته‌های خدمات و مراقبت های پرستاری سال 1401

ابلاغ بسته‌های خدمات و مراقبت های پرستاری سال 1401

ابلاغ بسته‌های خدمات و مراقبت های پرستاری سال ۱۴۰۱