اختلال رفتاری نوزادان پسر، رهاورد رژیم غذایی پرچرب مادر - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
اختلال رفتاری نوزادان پسر، رهاورد رژیم غذایی پرچرب مادر

ارزیابی علمی انجام شده روی موش ها توسط دانشمندان آمریکایی نشان می دهد، داشتن رژیم غذایی پرچرب توسط مادر، می تواند موجب اختلالات رفتاری نوزادان پسر شود.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از سیناپرس، نتایج مطالعه جدیدی که روی موش ها و همچنین بافت های انسانی انجام شده است نشان می دهد، مادران بارداری که دارای رژیم غذایی پرچرب هستند، ممکن است با ایجاد اختلال در ارتباط بین جفت و مغز جنین، موجب افزایش استعداد ابتلا به اختلالات عصبی و رفتاری در فرزندان خود شوند.

در تحقیقات پیشین، ارتباطاتی بین چاقی مادر و بروز تغییرات متابولیک در فرزندان مشاهده شده بود و محققان نشان داده بودند که چنین عراضه ای ممکن است استعداد ابتلا به اختلالات عصبی مانند اضطراب و افسردگی را در فرزندان افزایش دهد. اما در حالی که تحقیقات قبلی، سوگیری های جنسی را در ایجاد این اختلالات برجسته کرده بودند، مطالعات کمی به مکانیسم های ایجاد این تغییرات رفتاری توجه کرده اند.

برای درک بهتر این موضوع، دانشمندان دانشگاه دوک آمریکا مطالعه ای را هدایت کرده اند که در آن نحوه تأثیر رژیم غذایی مادر بر فرزندان در موش ها به عنوان جانوران مدل آزمایش شده است.

آن ها مغز جنین و بافت جفت و همچنین شاخص‌های رفتاری فرزندان مانند ارتباط، پاسخ به محرک‌های اجتماعی و رفتار پاداش‌جویی آن ها را بررسی کردند.

این محققان دریافتند: موش های نر متولد شده از مادرانی که از رژیم غذایی پرچرب تغذیه می کردند، دارای سطح سروتونین کاهش یافته در مغز خود می شوند.

آن ها نشان داده اند: این موضوع تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند و ممکن است منجر به تغییرات رفتاری در موش‌های نر شود. به گفته این محققان، یافته‌های آن ها می توانند مکانیسمی را که قبلاً ناشناخته بود، توصیف کند؛ مکانیسمی که از طریق آن، رژیم غذایی مادر می‌تواند بر ویژگی‌های رفتاری پسرها تأثیر منفی بگذارد.

آن ها با اشاره به این که تحقیقات بیشتری برای درک مفاهیم کامل این مکانیسم و تأثیر محیط مادر بر ایجاد اختلالات عصبی مورد نیاز است، نتایج به دست آمده خود را در نشریه جهانی Nature Metabolism منتشر کرده اند.