کیفیت هوای تهران همچنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
کیفیت هوای تهران همچنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۱ یعنی در بازه ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از میزان، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۱ یعنی در بازه ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد ۱۰۰ و وضعیت قابل قبول قرار داشت.

تهران از ابتدای سال ۲ روز هوای پاک، ۱۳۸روز هوای قابل قبول، ۹۷ روز هوای ناسالم برای افراد حساس جامعه، ۱۰ روز ناسالم برای همه افراد،۲ روز بسیار ناسالم، ۲ روز هوای خطرناک داشته است.