ارتباط مصرف قند با افزایش خطر پیری زودرس در بازماندگان سرطان - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
ارتباط مصرف قند با افزایش خطر پیری زودرس در بازماندگان سرطان

بر اساس مطالعه ای که در کنفرانس ویژه انجمن آمریکایی تحقیقات سرطان انجام گرفت بازماندگان سرطان که در دوران کودکی به سرطان مبتلا بوده اند و قند بیشتری مصرف می کنند، دارای تعداد بیشتری از بیماری های مرتبط با افزایش سن هستند.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از هلث دی دکتر توو لان، از دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن ارتباط بین مصرف شکر و نوشیدنی های شیرین شده با شکر و پیری زودرس را در بازماندگان سرطان دوران کودکی با استفاده از داده های حدود سه هزار بزرگسال که از سرطان دوران کودکی بازمانده بودند، بررسی کردند.

محدوده سنی ۱۸ تا ۶۵ سال میانگین سنی ۳۱ سال شرکت کنندگان رژیم غذایی معمول خود را با استفاده از پرسشنامه ۱۱۰ موردی بلاک فرکانس غذا گزارش کردند.

محققان دریافتند که مصرف کل قند با افزایش قابل توجهی خطر پیری زودرس در بازماندگان سرطان دوران کودکی مرتبط است .در این مطالعه نشان داده شد مصرف نوشابه رژیمی با خطر پیری زودرس مرتبط نبود.

لان در بیانیه‌ای گفت: «با توجه به اینکه بازماندگان سرطان آسیب‌پذیرتر هستند، به ویژه باید مصرف قند خود را محدود کنند.