آمادگی ارائه خدمات درمانی برای افزایش احتمالی موارد کووید ۱۹ در بیمارستان های کشور - بانک پزشکان - راهنمای پزشکی
آمادگی ارائه خدمات درمانی برای افزایش احتمالی موارد کووید ۱۹ در بیمارستان های کشور

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه ای به روسای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بر ضرورت آمادگی ارائه خدمات درمانی برای افزایش احتمالی موارد کووید ۱۹ در بیمارستان های کشور تاکید کرد.

به گزارش بانک پزشکان به نقل از از وبدا، در متن این بخشنامه آمده است: با توجه به شیوع مجدد بیماری کووید ۱۹ در برخی از کشورها و احتمال افزایش موارد بیماری در کشور لازم است موارد زیر برای آمادگی هر چه بیشتر ارائه خدمات درمانی به بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها مورد تاکید و اقدامات لازم انجام شود.

ظرفیت های موجود تشخیصی درمانی کلیه بیمارستان های تحت پوشش بررسی شوند. درصورت نیاز، مسیرهای خدمت و مسیر ارجاع و مراجعه بیماران سرپایی/بستری (به تفکیک بزرگسال و اطفال) بازبینی شوند.

مانور مدیریتی واحد تریاژ در کلیه بیمارستان ها درخصوص نحوه اجرای تریاژ دو لایه براساس دستورالعمل کشوری تریاژ ( ESI-IV ) صورت گیرد و تشکیل تیم مدیریت بحران بیمارستان با محوریت بیماری کووید ۱۹ (ریاست، مدیریت و معاونین بیمارستان، ریاست بخش اورژانس و مدیر پرستاری بیمارستان) بررسی و تحلیل شرایط و مداخله به هنگام انجام شود.

بر اساس این بخشنامه، تیم نظارتی ستاد معاونت درمان دانشگاه /دانشکده میزان آمادگی بیمارستان ها را بررسی و نکات قابل بهبود را پیگیری و اصلاح کنند، هماهنگی عملیاتی معاونت های درمان، بهداشت و توسعه دانشگاه و دانشکده به منظور اطلاع رسانی به مردم در سطح منطقه تحت پوشش درخصوص احتمال بروز موج جدید بیماری، هماهنگی با واحد مدیریت بیماری های واگیر معاونت بهداشتی/ شبکه بهداشت و درمان شهرستان برای رصد روزانه بروز موارد ابتلا سرپایی و افزایش ظرفیت های تشخیصی و شناسایی، مدیریت ارجاع و پذیرش بیماران مطابق اندیکاسیون های ارجاع از مراکز جامع سلامت و مطابق نقشه ارجاع کشوری منطبق بر برنامه پزشکی خانواده انجام شود.

اقدامات تشخیص درمانی مطابق با آخرین پروتکل درمانی کووید ۱۹ و درصورت ابلاغ بخشنامه های بعدی براساس آن ها انجام و آگاهی بخشی و نظارت بر تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و رعایت پروتکل های درمانی بیماری های ویروسی بیماران سرپایی و بستری و پیشگیری از مقاومت آنتی بیوتیکی؛ از طریق تشکیل مستمر کمیته کنترل عفونت بیمارستانی مورد پایش و بررسی قرار داده شود.

داروهای موردنیاز درمان کووید ۱۹ مطابق آخرین پروتکل درمانی ابلاغی و سایر داروها و لوازم مصرفی برآورد و پیش بینی های لازم انجام شوند. دسترسی و نحوه اکسیژن درمانی مطابق پروتکل استاندارد نظارت شود.

مدیریت ارجاع و انتقال بین مراکز درمانی با هماهنگی ستاد مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه، آموزش و بازآموزی مستمر کارکنان درمانی و پشتیبانی برای حسن اجرای پروتکل های پیشگیری و درمانی و وسائل حفاظت فردی متناسب با تعداد و نوع ارائه خدمات کارکنان برآورد و پیش بینی های لازم انجام شود.

استفاده از آن ها توسط واحد کنترل عفونت بیمارستان آموزش/ بازآموزی و نظارت شوند و درصورت افزایش موارد بستری، مدیریت تخت، تیم تنفسی و ترخیص از بخش ویژه مورد تاکید قرار داده شود.

اطلاعات مورد نیاز (شامل بیماران سرپایی، بستری، آمارهای فوت مشکوک، محتمل و قطعی) در تمامی ایام هفته (شامل روزهای تعطیل) کماکان در سامانه های مربوطه ثبت شوند.

مسئولیت صحت، دقت و به هنگامی ثبت اطلاعات، به عهده رئیس بیمارستان بوده و گزارش روزانه شامل آمار مراجعین (سرپایی و بستری) و شاخص های مربوطه توسط تیم مدیریت بیمارستان و ستاد دانشگاه/ دانشکده بررسی و نیاز به افزایش ظرفیت و امکانات موجود براساس روند مراجعین، تصمیم گیری و اجرا شود.