نوزاد چهارماهه و نیم هنگام نق زدن گاهی اوقات مردمک چشم اش کج میشود؟

سوال

سلام من اهل قشم هستم نوزاد چهارماهه و نیم دارم پسر که حدود یه هفته ای است که هنگام نق زدن گاهی اوقات مردمک چشم اش چپش گم میشه به طرف پایین میاد.. پیش یه دکتر بردیم میگف تنبلی چشم و یا انحراف نداره .. توروخدا چش شده ؟ درمان داره..  هر روز میمرم وقتی چشش و اونطور میبینم.

0
Soleymani143 5 ماه 0 پاسخ ها 321 بازدید

تجربه شما