پر کردن و ترمیم دندان چه هزینه‌ای دارد؟

سوال

سلام برای پر کردن دو دندان و ترمیم کامپوزیت چه هزینهای داره؟

0
دندانپزشکی sari 5 روز 0 پاسخ ها 15 بازدید

تجربه شما