رابطه مقعدی

سوال

من یک اردویی رفته بودم از طرف مدرسه و شب که خوابیده با بچه ها من هیچ داروی خواب آوردی مصرف نکرده بودم و صبح بیدار شدم دیدم کمربندم باز هست اون کسی که کنار من خوابیده بود آدم درستی نبود ممکنه شب برای ارضای خودش آلتش یا انگشتش رو تو مقعد من فرو کرده باشه و من نفهمیده باشم و اگه فرو کرده باشه و از این قضیه چهار سال میگذره و من میخوام برم نیروی انتظامی و گزینش بدنی آیا اونجا متوجه میشن و من شنیدم که مقعد بافتش رو ترمیم میکنه حتی اگه رابطه برقرار کرده باشی پزشک قانونی هم متوجه نمیشه .
دیگه دارم دیوانه میشم ترو به خدا جواب بده

0
ناشناس 2 ماه 0 پاسخ ها 149 بازدید

تجربه شما